U svom djelovanju u području zaštite okoliša specijalizirali smo se za savjetovanja i izradu stručne dokumentacije za sljedeća područja:

- Turistička naselja
- Turističke zone
- Trgovački centri
- Stambeno-poslovni centri
- Odlagališta
- Tiskarska industrija
- Industrija cementa
- Sanacija i zatvaranje odlagališta
- Postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada
- Sanacija i uklanjanje industrijskih postrojenja
- Marine/Luke nautičkog turizma
- Obnovljivi izvori energije
- Analize smanjenja utjecaja na kvalitetu zraka
- …

Lista naših klijenata iz područja zaštite okoliša uključuje:

- Tvornica cementa Sveti Juraj, CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac
- Tvornica cementa Sveti Kajo, CEMEX Hrvatska d.d., Solin
- Tvornica cementa 10.kolovoz, CEMEX Hrvatska d.d., Solin
- Ethanol Europe Renewables ltd
- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Republika Hrvatska
- Luka Ploče trgovina d.o.o., Ploče
- Luka Ploče energija d.o.o., Ploče
- Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Sisak
- Eko Moslavina d.o.o., Kutina
- Bakrotisak d.o.o., Garešnica
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Rafineriji nafte Rijeka
- Lučica projekt d.o.o., Varaždin
- Germen d.o.o., Split
- SWEDSPAN SLOVAKIA S.R.O.
- ADVANCED ENERGY Ltd.
- Leć d.o.o., Vodice
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb
- Afirmacija Karlovac d.o.o., Karlovac
- Dubrovački biser d.o.o., Zagreb
- Facta Vera d.o.o., Zagreb
- …

Referentna lista – zaštita okoliša - djelatnici