Energetska učinkovitost

1
Energetska učinkovitost 1
Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju počela je obveza izdavanja energetskih certifikata za postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju.

Energetski certifikat je dokument koji utvrđuje energetski razred zgrade, predočuje energetske karakteristike zgrade i daje informaciju o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost. Energetski certifikat daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije.

Uštedom energije i korištenjem obnovljivih izvora energije štedimo osobna sredstava, a energetski razred zgrade može utjecati na njenu tržišnu vrijednost. Ovisno o potrošnji energije objekt se smješta u jedan od 8 energetskih razreda: A+, A, B, C, D, E, F, G.

Energetski certifikat mora imati svaka nova zgrada, te postojeća zgrada koja se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing, osim zgrada koje su prema Pravilniku izuzete od obveze energetskog certificiranja.
 
Prema prije navedenom, poduzeće Interkonzalting d.o.o. prepoznalo je pozitivne trendove u očuvanju energije i provođenju energetske učinkovitosti na postojećim i novim objektima. Sukladno tom, provedena je obuka i izobrazba zaposlenika našeg poduzeća kroz Modul 1 i Modul 2. Obzirom da zapošljavamo inženjere svih struka (građevinske, strojarske i elektro) jedno smo od rijetkih poduzeća koje ima najviši stupanj ovlaštenja – CAGES, koji podrazumijeva:
  • energetski pregledi zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na arhitektonsko-građevinski dio, elektrotehnički i strojarski dio tehničkog sustava te sustave automatskog reguliranja i upravljanja
  • energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
  • energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

Do sada smo obavili preko 1.000 energetskih pregleda i izdali isto toliko energetskih certifikata te izradili 10 projekata energetske obnove.

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

U zgradama se troši oko 40% od ukupne potrošnje energije, stoga je izuzetno važna njihova energetska učinkovitost tj. osiguravanje minimalne potrošnje energije da bi se postigla optimalna ugodnost boravka i korištenja zgrade. Potrošnja energije u zgradi ovisi o karakteristikama zgrade (obliku i konstrukcijskim materijalima), energetskih sustava u njoj (sustava grijanja, hlađenja, prozračivanja, električnih uređaja i rasvjete koji se u njoj koriste), ali i o klimatskim uvjetima podneblja na kojem se nalazi.

Zgrade u Hrvatskoj većinom su građene prije 1987. godine te kao takve nemaju odgovarajuću toplinsku zaštitu. Čak oko 83% zgrada ne zadovoljava ni Tehničke propise iz 1987. i imaju velike gubitke topline, uz prosječnu potrošnju energije za grijanje od 150 do 200 kWh/m2, što ih svrstava u energetski razred E! Povećana potrošnja energije podrazumijeva i veće emisije CO2 u atmosferu te je nužno poduzeti potrebne mjere kako bi se smanjila njihova nepotrebna potrošnja i racionaliziralo korištenje dostupnih energenata.

Energetska učinkovitost u zgradama uključuje niz različitih područja mogućnosti uštede toplinske i električne energije, uz racionalnu primjenu fosilnih goriva te primjenu obnovljivih izvora energije u zgradama, gdje god je to funkcionalno izvedivo i ekonomski opravdano. Toplinska zaštita zgrada jedna je od najvažnijih tema, zbog velikog potencijala energetskih ušteda. Naime, poboljšanjem toplinsko-izolacijskih karakteristika zgrade, moguće je postići smanjenje ukupnih gubitaka topline građevine za prosječno od 30 do 60%.

Mjere energetske učinkovitosti u zgradarstvu:

  • energetski pregled zgrade i energetski certifikat, koji pokazuje energetsko stanje pojedine zgrade ili njenog dijela;
  • povećanje toplinske zaštite zgrade (postavljanje toplinske izolacije te energetski učinkovite stolarije);
  • povećanje učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja i ventilacije;
  • povećanje učinkovitosti sustava rasvjete i električnih uređaja;
  • korištenje obnovljivih izvora energije.

Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti u zgradi se smanjuje potrošnja energije, ali i povećava ugodnost boravka u prostoru te trajnost zgrade.

Energetska učinkovitost u industriji

Od ukupne neposredne potrošnje energije u Hrvatskoj 2012. godine, industrija je odgovorna za 17% potrošnje te predstavlja važan sektor u postizanju planiranih ušteda energije. 2007. godine taj je postotak bio 22,5%. Smanjenje potrošnje energije u industriji se kreće stopom od 7,3% godišnje,a trend smanjenja ostvaruje se u svim industrijskim granama. Takvi podaci nažalost nisu rezultat povećanja energetske učinkovitosti već posljedica recesijskih kretanja i smanjenja opsega energetski intenzivnijih industrija.

Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti tvrtkama omogućuje racionalizaciju troškova i proizvodnih procesa te povećanje konkurentnosti proizvoda, a korištenje poticajnih sredstava kroz programe Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (www.fzoeu.hr) smanjuje investicijske troškove i skraćuje vrijeme i ratu otplate. Također, promišljanje održivosti poslovanja identificira tvrtku čije poslovanje je društveno odgovorno i koja primjerom pokazuje važnost brige o okolišu. Društveno odgovorno poslovanje uključuje niz mjera i procedura kojima se osigurava korištenje ekoloških i energetski učinkovitih proizvoda na optimalan način.

Izvor informacija i korisni linkovi:
www.fzoeu.hr/en/energy_efficiency
www.mgipu.hr

Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
Reference – energetska učinkovitost