Radarska postaja Monte Kope

2
Radarska postaja Monte Kope 1
Radarska postaja Monte Kope 2

Projekt: Radarska postaja Monte Kope
Lokacija: Pomer, Hrvatska
Razdoblje: 2015-2016
Opis posla: stručni nadzor
Investitor: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

U tijeku izvođenja radova rekonstrukcije postojeće građevine za potrebe radarske postaje Monte Kope Interkonzalting d.o.o. izvršio je kontrolu usklađenosti gradnje sa građevinskom dozvolom, izvedbenim projektima i Zakonom o gradnji.
Vršen je nadzor kontrole i osiguranja kakvoće izvođenja radova, kakvoće ugrađenih materijala, proizvoda i opreme s uvjetima iz glavnog projekta, Općim tehničkim uvjetima, važećim propisima, pravilnicima i normama.
Na temelju rezultata provedenih ispitivanja i kontrole ugrađenih materijala, sadržanih u pripadajućim završnim izvješćima, dokazano je da je građevina izvedena u skladu s građevinskom dozvolom i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, te da je kvaliteta radova, ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz projekta.


Povratak na popis referenci