Dvorac Erdödy

8
Dvorac Erdödy 1
Dvorac Erdödy 2
Dvorac Erdödy 3
Dvorac Erdödy 4
Dvorac Erdödy 5
Dvorac Erdödy 6
Dvorac Erdödy 7
Dvorac Erdödy 8

Projekt: Dvorac Erdödy

Lokacija: Jastrebarsko, Hrvatska

Razdoblje: 2022. -

Opis posla: stručni nadzor, koordinator zaštite na radu

Investitor: grad Jastrebarsko

Dvorac Erdödy najstariji je sačuvani spomenik kulture u Jastrebarskom. Riječ je o višeslojnom objektu čiju izgradnju započinje ban Matija Gereb u razdoblju od 1483. do 1489. godine. Od početka 16. stoljeća pa sve do 1922. dvorac je bio u posjedu plemićke obitelji Erdödy. U dugoj povijesti mnogo puta dograđivan, ovaj četverokutni dvor pojačan s dvije impresivne, zaobljene kule bio je važna utvrda u vrijeme turskih osvajanja. Tijekom baroka utvrda se preuređuje u dvorac i tada dobiva trjemove u unutrašnjem četverokutnom dvorištu. Šanci (opkopi) djelomično su zatrpani, a dvorac dobiva lijepi engleski perivoj, danas omiljeno jaskansko šetalište i ribnjak.

Projekt “Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom”  uključuje revitalizaciju neadekvatno korištene i napuštene zgrade dvorca Erdödy neto površine oko 3700 četvornih metara, koja je zaštićeno kulturno dobro, te gradnju parkirališta od 5575 kvadrata kojim će se osigurati 95 parkirnih mjesta za vozila.

Navedenim projektom prenamijeniti će se i urediti vrijedan povijesno-prostorni resurs unutar područja urbane aglomeracije Zagreb te će se obnoviti i revitalizirati kulturna baština.

Revitalizacijom napuštenog prostora od 3.709,47 m2 riješiti će se kvalitativni i kvantitativni nedostatak javne, društveno-kulturne i ekonomske infrastrukture na području grada Jastrebarskog i gravitacijskog područja urbane aglomeracije.

Poduzeće Interkonzalting d.o.o. pruža usluge stručnog nadzora i koodinatora zaštite na radu na obnovi i revitalizaciji dvorca Erdödy u Jastrebarskom.
Povratak na popis referenci