Sveučilišni kampus na Trsatu

14
Sveučilišni kampus na Trsatu 1
Sveučilišni kampus na Trsatu 2
Sveučilišni kampus na Trsatu 3
Sveučilišni kampus na Trsatu 4
Sveučilišni kampus na Trsatu 5
Sveučilišni kampus na Trsatu 6
Sveučilišni kampus na Trsatu 7
Sveučilišni kampus na Trsatu 8
Sveučilišni kampus na Trsatu 9
Sveučilišni kampus na Trsatu 10
Sveučilišni kampus na Trsatu 11
Sveučilišni kampus na Trsatu 12
Sveučilišni kampus na Trsatu 13
Sveučilišni kampus na Trsatu 14
Projekt: Sveučilišni kampus na Trsatu
Lokacija: Rijeka, Hrvatska
Razdoblje: 2015 - 2016
Opis posla: stručni nadzor
Investitor: Sveučilište u Rijeci
Interkonzalting d.o.o. provodio je stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji paviljona 1 i 2 te paviljona 4 sa studentskim centrom, tehničkim pogonom i praonicom te prometnica radnih naziva Studentska ulica 1 i Studentska ulica 2 i šetnice s pratećom infrastrukturom u Sveučilišnom kampusu u Rijeci.
Paviljon 1 i paviljon 2 sastoje se od dvije dilatirane cjeline:
paviljon 1 – dilatacija 1 14.66x44.22m + 12.96x20.60m; dilatacija 2 14.66x17.97m;
paviljon 2 – dilatacija 1 14.66x44.22m + 12.96x24.73m; dilatacija 2 14.66x17.97m.
Paviljon 4 se sastoji od dvije dilatirane cjeline: dilatacija 1 (Paviljon 4 u ‘užem’ smislu) dimenzija 14.66 x 44.55m i dilatacija 2 (SC i praonica) maksimalnih tlocrtnih dimezija 49.80x35.80m.

ŠETNICA
U trup šetnice je ugrađena projektom predviđena infrastruktura: oborinski kolektor, opskrbni vodovod, transportni vodovod, sanitarna i oborinska kanalizacija, toplovod, javna rasvjeta i DTK instalacija. Izvedena šetnica namjenjena je isključivo pješačkom prometu, ali su dijelovi njegovih površina predviđeni tako da je u izvanrednim okolnostima moguće kretanje interventnih vozila.

STUDENTSKA ULICA 1
Studentska ulica 1 izvedena je kao dvotračna prometnica sa okomitim parkirališnim mjestima sa desne strane. Širine kolničkog traka su 3,00 m, a dimenzije parkirnog mjesta 5,00 m.

HLADNOVOD I PAROVOD
Prva dionica hladnovoda i parovoda obuhvaća instalaciju od priključnog mjesta - mobilne jedinice Energo do objekta studentske prehrane i paviljona 4. Druga dionica hladnovoda obuhvaća instalaciju od priključka objekta studentske prehrane do kraja Studentske ulice 1.


Povratak na popis referenci