Odlagalište opasnog otpada „ Lemić brdo”

6
Odlagalište opasnog otpada „ Lemić brdo” 1
Odlagalište opasnog otpada „ Lemić brdo” 2
Odlagalište opasnog otpada „ Lemić brdo” 3
Odlagalište opasnog otpada „ Lemić brdo” 4
Odlagalište opasnog otpada „ Lemić brdo” 5
Odlagalište opasnog otpada „ Lemić brdo” 6
Projekt: Odlagalište opasnog otpada „ Lemić brdo”
Lokacija: Lemić brdo, Hrvatska
Razdoblje: 2014 – 2016
Opis posla: stručni nadzor
Investitor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost/EU fondovi
Lokacija odlagališta opasnog otpada nalazi se oko 6 km istočno od Karlovca, a južno od naselja Lemić brdo. Veličina parcele je 13.047 m2, pravokutnog oblika. Na lokaciji je izvedena ploha za odlaganje opasnog otpada i onečišćenog tla, s time da je posebno odvojen prostor za organski a posebno za anorganski otpad. Prostor zahvata naknadno se proširio kada su otkrivena onečišćenja otpadom van zone obuhvata postojeće sanacije. Na taj otpad se primijenio istovjetan postupak kondicioniranja i odlaganja kao za onaj unutar lokacije odlagališta otpada.
Provedeni su kontrolni postupci u pogledu ocjenjivanja sukladnosti dijelova građevine s bitnim zahtjevima za građevinu, te dokazivanja kvalitete radova, uporabljivosti montirane opreme i građevnih proizvoda putem ovlaštene osobe. Isto tako provedena su ispitivanja uzoraka tla od strane ovlaštene ustanove o čemu su dostavljeni izvještaji za svaki uzorak i čime je definirano (ovisno o stupnju onečišćenja) način postupanja a sve prema projektnom zadatku.
Ukupna vrijednost projekta je cca 19 mil kuna, a vrijednost sanacijskih radova je 15,4 mil. kuna. Radovi su sufinancirani iz EU sredstava putem Operativnog programa zaštita okoliša 2007 - 2013  godine u visini od 85%, preostala sredstva osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Povratak na popis referenci