Luka Split - vanjski vezovi

9
Luka Split - vanjski vezovi 1
Luka Split - vanjski vezovi 2
Luka Split - vanjski vezovi 3
Luka Split - vanjski vezovi 4
Luka Split - vanjski vezovi 5
Luka Split - vanjski vezovi 6
Luka Split - vanjski vezovi 7
Luka Split - vanjski vezovi 8
Luka Split - vanjski vezovi 9
Projekt: Izgradnja vanjskih vezova na lukobranu gradske luke Split
Lokacija: Split, Hrvatska
Razdoblje: 2014 - 2017
Opis posla: Nadzor osiguranja kvalitete, elektro i strojarski nadzor
Investitor: Lučka uprava Split
Cjelokupni zahvat na izgradnji vanjskih vezova na lukobranu Gradske luke u Splitu, planiran je
kroz izgradnju u 2 faze.
Namjena predmetne građevine je omogućavanje priveza velikih brodova na kružnim
putovanjima-kruzera, te alternativni prihvat ro-ro brodova u cilju poboljšanja funkcioniranja i
povećanja prihvatnih kapaciteta domaćeg i međunarodnog linijskog brodskog prometa u
Gradskoj luci Split.

Cjelokupna građevina se sastoji od slijedećih dijelova:

A) građevina Faza 1
A.1) Vez 1 – zapadni vez za brodove duljine do 320 m
A.2) Plato s trajektnim rampama
A.3) Interventni pristup 1
A.4) Interventni pristup 2
A.5) Privezna utvrdica na glavi lukobrana/produženje veza 28
A.6) Granični prijelaz
A.7) Pristupna prometnica i parkiralište za autobuse

B) građevina Faza 2
B.1) Vez 2 – istočni vez za brodove duljine do 265 m
B.2) Interventni pristup


Povratak na popis referenci