CROMARIS mrijestilište Nin

5
CROMARIS mrijestilište Nin 1
CROMARIS mrijestilište Nin 2
CROMARIS mrijestilište Nin 3
CROMARIS mrijestilište Nin 4
CROMARIS mrijestilište Nin 5
Projekt: Cromaris mrijestilište u Ninu
Lokacija: Nin, Hrvatska
Razdoblje: 2015 - 2016
Opis posla: stručni nadzor
Investitor: Cromaris d.d.

Da bi se ostvarili zadani ciljevi da se ukupna proizvodnja do 2020. godine poveća na više od 10.000 tona riba i školjkaša, bilo je potrebno izgraditi novo mrijestilište jer tehnologija i kapacitet postojećeg nisu zadovoljavali potrebe. Nova zgrada mrijestilišta nalazi se na građevinskoj čestici površine 17.982 m2. Posebnost ovoga gradilišta je što je u cijelosti temeljen na pilotima, zbog muljevitog tla zgradu je bilo nužno utemeljiti na stupovima od 14 do 22m dubine a na njih je oslonjena i složena okvirna čelična konstrukcija. Zgrada sa prizemljem i katom ima 9.430,6 m2 bruto površine, projektirana površina zelenila je 4608 m2. Kako bi se zadovoljila uredba Prostornog plana uređenja grada Nina, projektirana najveća visina od kote uređenog terena do gornje kote postojećeg krova iznosi 6,8 m. Nakon izgradnje zgrade ugrađena je tehnologija razvoja riblje mlađi.

Interkonzalting d.o.o. izvršio je nadzor nad svim električnim instalacijama, bazenskom tehnikom, automatskim regulacijama, filtracijama morske vode, kontrolu atestne dokumentacije te puštanje u pogon.
Veliki arhitektonski izazov bio je vizualno uklopiti zgradu pogona u okoliš srednjovjekovnog grada sa Velebitom u pozadini. Iz tog razloga žbukano pročelje prekriva niz pocinčanih cijevi u tri reda fiksiranih na metalni nosač, kako bi se dobila struktura „šiblja“ koja pomaže stapanju građevine sa prirodnim ambijentom. U okolišu hale nalaze se povećane siluete lokalnih ptica izvedene iz čelika. Projekt je nominiran za nagradu Udruženja hrvatskih arhitekata “VIKTOR KOVAČIĆ” za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva za 2015.
Povratak na popis referenci